2.2

Projekty obiektów kubaturowych

Zespół JKA wykonuje kompleksowe projekty kubaturowe dla inwestycji: biurowych, mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych, hotelowych. Wspieramy klientów na każdym etapie inwestycji – od momentu przygotowania do zakupu działki, aż po odbiory końcowe obiektu.

Opracowujemy:

  • – analizy chłonności terenu,
  • – koncepcje zagospodarowania terenu,
  • – dokumentacje niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych,
  • – wielobranżowe projekty przetargowe i wykonawcze,
  • – materiały sprzedażowo-marketingowe.

Jesteśmy sprawdzonym partnerem w całym procesie inwestycyjnym.