2.3

Analizy środowiska pracy, optymalizacja przestrzeni, space plany

Etap przygotowania do procesu projektowego jest kluczowy dla uzyskania pożądanego efektu w postaci zoptymalizowanej i funkcjonalnej przestrzeni biurowej.

Dzięki analizom potrzeb, badaniu istniejącego środowiska pracy oraz warsztatom z delegowanymi pracownikami danej organizacji, jesteśmy w stanie skuteczniej określić kierunek dalszych działań projektowych.

Analizy pozwalają zobrazować ewentualną konieczność przeprowadzenia procesów reorganizacji, czy zaplanowania strategii zarządzania zmianą. W efekcie tych działań przygotowywany jest rzut funkcjonalny, czyli space plan, odpowiadający na konkretne potrzeby klienta z uwzględnieniem specyfiki budynku i jego lokalizacji.