2.5

Project monitoring nadzory nad realizacją

Wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w procesach inwestycyjnych pozwala nam na aktywne wspieranie klientów na etapie przygotowania inwestycji oraz w trakcie jej realizacji.
Nasze zaplecze to dziesiątki projektów, setki godzin spędzone na koordynacji projektantów i wykonawców, znajomość rynku dostawców materiałów, urządzeń oraz wyposażenia.

Wszystko to powoduje, że w ramach Project Monitoringu:

  • analizujemy dostarczoną dokumentację wykonawczą/fit-out,
  • zgłaszamy możliwości zastosowania rozwiązań zamiennych,
  • weryfikujemy założenia budżetowe,
  • monitorujemy postęp realizowanych prac według założonego harmonogramu,
  • sygnalizujemy wystąpienie ryzyk związanych z procesem realizacji,
  • doradzamy podczas konieczności wprowadzania zmian,
  • współuczestniczymy w procesie koordynacji i odbiorów prac.